Swipe to the right
วันพระปฏิทินวันพระวันที่ 2563/2020

วันพระปฏิทินวันพระวันที่ 2563/2020

20 December
8526 Views
แบ่งปัน:

คริสตศักราช 2020

มหาศักราช 1941 - 1942

รัตนโกสินทร์ศก 238 - 239

เอกศก จุลศักราช 1381 ถึง โทศก จุลศักราช 1382

อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร

สวัสดีปีใหม่ ยินดีต้อนรับปีหนู หรือปีชวด 2563 กลับมาพบกับจอร์จคนหล่อคนเดิม วันนี้จอร์จมีข้อมูลดีมีสาระ รับปีใหม่มาให้แฟนๆ และเพื่อนๆ TV Direct (ทีวี ไดเร็ค) ได้รู้กันเกี่ยวกับวันพระประจำปี 2563 ว่ามีวันไหนตรงกับเดือนไหนบ้างและเป็นวันอะไรบ้าง นำมาฝากกันครับ

วันพระ


วันพระ หรือ วันธรรมสวนะ หรือ วันอุโบสถ หมายถึง วันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์ หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่า "วันธรรมสวนะ" อันได้แก่วันถือศีลฟังธรรม (ธรรมสวนะ หมายถึง การฟังธรรม) โดยวันพระเป็นวันที่มีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติ โดยมีเดือนละ 4 วัน ได้แก่ วันขึ้น 8 ค่ำ, วันขึ้น 15 ค่ำ (วันเพ็ญ), วันแรม 8 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำ (หากเดือนใดเป็นเดือนขาด ถือเอาวันแรม 14 ค่ำ)

ปฏิทินวันพระ ปี 2563

วันพระและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาประจำปี ทุกเดือน วันข้างขึ้นข้างแรม ปฏิทินตรวจสอบวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันพระปกติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ปีชวด อธิกสุรทิน ปกติมาส อธิกวาร จากกรมการศาสนาปฏิทินวันพระ เดือนมกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุน

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีกุนปฏิทินวันพระ กุมภาพันธ์ 2563

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน วันมาฆบูชา

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุน

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสาม(๓) ปีกุนปฏิทินวันพระ มีนาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสี่(๔) ปีกุน

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวดปฏิทินวันพระ เมษายน 2563

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

วันพุธที่ 15 เมษายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด วันสงกรานต์

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนห้า(๕) ปีชวด

วันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวดปฏิทินวันพระ พฤษภาคม 2563

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด วันวิสาขบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด วันอัฏฐมีบูชา

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวดปฏิทินวันพระ มิถุนายน 2563

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีชวด

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวดปฏิทินวันพระ กรกฎาคม 2563

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด วันอาสาฬหบูชา

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 แรม ๑ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด วันเข้าพรรษา

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนแปด(๘) ปีชวด

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ ร.10ปฏิทินวันพระ สิงหาคม 2563

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด

วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด วันเฉลิมฯ วันแม่

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนเก้า(๙) ปีชวด

วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวดปฏิทินวันพระ กันยายน 2563

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบ(๑๐) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวดปฏิทินวันพระ ตุลาคม 2563

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด วันออกพรรษา

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด วันลอยกระทงปฏิทินวันพระ พฤศจิกายน 2563

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 แรม ๑๕ ค่ำ เดือนสิบสอง(๑๒) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวดปฏิทินวันพระ ธันวาคม 2563

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 แรม ๘ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 แรม ๑๔ ค่ำ เดือนอ้าย(๑) ปีชวด

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563 ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวด

วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2563 ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนยี่(๒) ปีชวดวันพระ


ดังนั้นในวันพระ จอร์จขอแนะนำให้ทุกคนไปทำบุญ ทำทาน รักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้ชีวิตของคุณในปีนั้นมีแต่ความสุข ความเจริญ พบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความร่มเย็น สบายอกสบายใจกันไปตามๆกัน ไม่ควรกระทำบาปใดๆ ทั้งสิ้น เพราะการทำผิดศีล 5 ในวันพระถือว่าเป็นบาปอย่างยิ่ง นะครับเพื่อนๆ ในปีชวดนี้จอร์จก็ขอให้แฟนๆ เพื่อนๆ TV Direct ทุกท่าน มีแต่ความสุขความเจริญกันอย่างถ้วนหน้า สาธุ

บทความแนะนำ ดูทั้งหมด

26 Mar

Social Distancing ชวนมาห่างกันสักพัก

ช่วงนี้ฮิตสุดฉุดไม่อยู่คงไม่แพ้กระแแสไวรัส COVID-19 (โควิด-19) แน่นอนค่ะ และใครที่ติดตามสถานการณ์ไวรัส COVID-1...

27 Mar

5 ของสำคัญ พกไว้ ช่วงไวรัสระบาด

อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้ เป็นช่วงที่ไวรัสร้ายอย่าง ไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เป็นอีกหนึ่งวิกฤตการณ์ทางสุขภา...

17 Mar

รู้หรือไม่ “วันหมดอายุ” ของเครื่องสำอาง ต่างกันนะ

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เครื่องสำอาง เป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิตของสาวๆ (และหนุ่มๆหลายคนที่ต้องแต่งหน้าเป็นประจำ) เป...

28 Feb

5 เมนูหม้อทอดแสนอร่อย ทำง่าย ไร้มัน

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อาหารทอด เป็นอาหารที่คนหลายๆคนรักมาก ไม่ว่าจะเป็นไก่ทอด หมูทอด ไส้กรอกทอด ปลาทอด ขนมต่าง...