เงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

 

เงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล "ฟรีค่าจัดส่ง"

- วันที่ 22 มีนาคม 2563 - วันที่ 30 เมษายน 2563

ลูกค้าต่างจังหวัดคิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า

- วันที่ 9 เมษายน  2563 เป็นต้นไป

 

 

1