เงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

สำหรับลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
- ช้อปสินค้าครบ 1,000 บาท ขึ้นไป (ก่อนหักส่วนลด) จัดส่งฟรี
- ช้อปสินค้าไม่ถึง 1,000 บาท คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ

สำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด และปริมณฑล
คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ

*เริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

 

1