เงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

 


เงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และ ต่างจังหวัด คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า

- วันที่ 14 กรกฎาคม  2563 เป็นต้นไป

 

 

1