เงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

 

เงื่อนไขและรายละเอียดในการจัดส่งสินค้า

ลูกค้าที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และต่างจังหวัด 

คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนักสินค้า ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ

*เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

 

1