กรณีเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้า: 02-666-0122 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง หรือ อีเมล์ : [email protected]

การเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อทำการขอเปลี่ยนได้ภายใน15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทพิเศษ (เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และสินค้าไอทีอื่นๆ) ลูกค้าสามารถแจ้งเพื่อเปลี่ยนสินค้าได้ภายใน 7 (เจ็ด)วัน ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 • สินค้าที่มีการประกันคุณภาพ ต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบก่อน และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
 • สินค้าประเภทพิเศษ ตลอดจนของแถมของสินค้านั้นๆ หากถูกเปิดใช้จนเกิดริ้วรอยขีดข่วน หรือริ้วรอยอื่นใด ลูกค้าจะไม่สามารถทำการขอเปลี่ยนได้ แต่จะเข้าสู่ระบบการส่งซ่อมแทน

การคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าได้ภายใน 15 (สิบห้า) วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า ยกเว้นสินค้าประเภทพิเศษ (เครื่องใช้ไฟฟ้า, โทรศัพท์มือถือ, แท็บเล็ต และสินค้าไอทีอื่นๆ) ลูกค้าสามารถทำการคืนได้ภายใน 7 (เจ็ด) วัน ทั้งนี้ในการคืนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

 • สินค้าต้องไม่เปิดใช้งาน
 • สินค้าชำรุด เสีย หรือ เสียหายจากการกระทำของลูกค้าไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา และบรรจุภัณฑ์(หีบห่อ) สินค้า ต้องไม่มีการเปิดใช้งานแล้ว

เงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้า:

การคืนสินค้าและกล่องบรรจุสินค้าของคุณต้องตรงไปตามเงื่อนไขด้านล่างเพื่อให้การคืนสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้อง

สาเหตุของการคืนสินค้า เงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้า
สภาพ
ใหม่
สินค้ายังไม่ถูก
เปิด/ฉีก/แกะ
กล่องบรรจุภัณฑ์
สินค้าครบ
(สินค้าแถม,
อุปกรณ์เสริม,
กล่องบรรจุสินค้า)
ไม่ได้รับความ
เสียหาย(สินค้าและ
กล่องบรรจุสินค้า)
ป้ายและ
ตราสินค้า
สินค้าเสียหาย
สินค้าชำรุด
ผิดขนาด(สำหรับสินค้าแฟชั่น)
ไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
ได้รับสินค้าผิด
บางส่วนของสินค้าสูญหาย

ตัวอย่าง: คุณไม่สามารถคืนสินค้าได้เนื่องมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนใจได้ถ้าบรรจุภัณฑ์ได้รับความเสียหาย หรือบรรจุภัณฑ์ได้รับการเปิดออกมา

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้า โดยลูกค้าจะต้องเก็บสินค้าและอุปกรณ์ ตลอดจนคู่มือเอกสารทุกชิ้นทั้งหมด ที่ได้รับ ใส่ในกล่อง ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนเฉพาะสินค้าที่ส่งไปรษณีย์ทาง EMS เท่านั้น
 • กรุณาเตรียมเอกสารใบเสร็จรับเงินส่งมาพร้อมกับสินค้าที่ส่งคืน โดยใช้กล่องใบเดิมที่อยู่ตามด้านหน้ากล่อง วงเล็บว่า (คืน)
 • กรณีให้เจ้าหน้าที่ไปรับสินค้าคืน ทางลูกค้าต้องรับชำระค่าขนส่งนั้นๆตามระยะทางที่บริษัทฯกำหนด
 • กรณีสินค้าในหมวดเครื่องสำอาง และแฟชั่น หากมีอาการแพ้จากการใช้งาน ลูกค้าจะต้องมีใบรับรองแพทย์ประกอบในการคืนสินค้า

กรณีการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า แต่บริษัทฯ ตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิต และ/หรือผู้ผลิตไม่สามารถหาสินค้ารุ่นเดียวกันชดเชยให้ได้ ลูกค้าสามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นทดแทนภายใต้วงเงินของราคาสินค้าตัวเดิม

การคืนเงิน

ลูกค้าจะได้รับเงินคืนหลังจากวันที่บริษัทได้รับสินค้าไว้แล้วและหลังจากได้รับเอกสารจากทางลูกค้าครบถ้วน โดยระยะเวลาให้เป็นไปตามกระบวนการคืนเงินของธนาคาร

การแจ้งซ่อมสินค้า

 • การรับสินค้าเพื่อซ่อม ลูกค้าต้องชำระค่าขนส่ง
 • หากสินค้าหมดระยะเวลาประกัน มีค่าบริการ โดยสินค้าแต่และประเภท อัตราไม่เท่ากัน
 • หากเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ เช่น เก้าอี้นวด , ลู่วิ่ง จะมีทีม Onsite Service เข้าไปดูแลลูกค้า ในส่วนของการดำเนินการเปลี่ยนสินค้า หรือซ่อมสินค้า ทาง Customer Service และทีม Onsite Service จะเป็นผู้พิจารณาและดำเนินการแจ้งลูกค้าอีกครั้ง

เงื่อนไขสำหรับการคืนสินค้า:

 • การรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ จะยอมรับเมื่อลูกค้าได้ทำตามข้อแนะนำ, เงื่อนไขอื่นๆ อย่างถูกต้อง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่มีข้อบกพร่อง ถ้าข้อบกพร่องนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าหรือไม่ทำตามคำแนะนำของผู้ผลิต

ข้อกฎหมาย:

 • บริษัทฯ จะรับผิดชอบเมื่อสินค้ามีการส่งซ่อม, เปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงินที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ เท่านั้น
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหาย, สูญหาย หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เป็นผลมาจากการที่ลูกค้าไม่ได้ทำตามข้อแนะนำอย่างถูกต้อง
 • สัญญาทุกฉบับจะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ศาลไทยมีสิทธิอย่างถูกต้องในการตัดสินคดีความใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยจะยึดถือระเบียบการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย

กรณีมีข้อสงสัย

สามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือส่งข้อร้องเรียนของท่านมายังหมายเลข 02-666-0122