LIVE WELL BY WELNESS หน้ากากอนามัย | TVDirect.tv

LIVE WELL BY WELNESS หน้ากากอนามัย

  • เลขที่สินค้า: 403385
  • ราคาโปรโมชั่น: 350 บาท
  •   ราคานี้เฉพาะวันที่ 28 ก.ค 2563 - 20 มิ.ย 2564
  • รูปแบบสินค้า
  • จำนวน:
ช้อปเลย
+Add to Cart
+Add to wishlist
สินค้าหมดชั่วคราว
  • รายละเอียดสินค้า

คุณสมบัติสินค้า

Live Well Mask  (2 Pcs/Pack) หน้ากากอนามัย แพค 2 ชิ้น สำหรับคนที่ต้องออกเดินทางไปนอกบ้านทุกวัน หรือบ่อยครั้ง จะต้องพบเจอกับฝุ่นที่มีมาอย่างต่อเนื่อง มลภาวะต่างๆที่มีในอากาศ รวมไปถึงเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคต่างๆทางระบบหายใจ อย่างเช่น โรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่กระจายกันในปัจจุบัน ส่งผลเสียให้กับร่างกายของคุณ รวมไปถึงคนที่คุณรัก

Live Well Mask  (2 Pcs/Pack) หน้ากากอนามัยแพค 2 ชิ้น เป็นมากกว่ามาส์กปิดหน้าด้วยคณุสมบัติปิดกันเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียถึง 99.9% ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา ช่วยลดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์ กันแสงและ UV ได้มากกวา่ปกติ 25% ป้องกันฝุ่นละออง ไม่ระคายผิวหน้า คุ้มค่า สามารถซักได้ มากกว่า 150 คร้ัง และยังคงประสิทธิภาพรับรองโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ทีมวิจัยและพัฒนาเลือกใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ในรปูแบบของ masterbatch เป็นวัตถุดิบหลัก และนำไปผสมกับเมล็ดพลาสติก เพื่อไปฉีดเป็นเส้นใยพอลิเมอร์โดยเลือกใช้วิธีการอัดรีด (Extrusion) ในการผลิตเส้นใยจากกระบวนการผลิตที่ผสมผสาน "นาโนซิงค์" ให้เข้าไปฝังตัวแน่น อย่ใูนเส้นใย ทำให้เส้นด้ายเป็นเส้นใยที่มีคณุสมบัติพิเศษและคงประสิทธิภาพอย่างถาวร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีการปนเปื้อนของ "นาโนซิงค์" สู่สิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิต ซึ่งแตกต่างจากการเคลือบเส้นใยที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน จากการใช้นาโนเทคโนโลยมาพัฒนาเป็นวัตถุดิบในการทำเส้นใยและองค์วามรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตแบบอัดรีดที่ต้องใช้ความชำนาญ ทำให้สามารถผลิตเส้นใยและเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทเีรีย Staphylococcusaureus และ Klebsiella pneumoniae ได้อย่างถาวร ซึ่งเชื้อแบคทีเรียทั้งสองชนิดเป็นสาเหตุของกลิ่นไม่พึงประสงค์ โรคผิวหนัง โรคภูมิแพ้ และโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจคุณสมบัติดังกล่าวได้รับการรับรองจากศูนย์สวิเคราะห์ ทดสอบสิ่งทอมาตรฐานสากล

คุณสมบัติ
- ผลิตจากผ้านาโนซิงค์ออกไซด์ทั้งผืน
- มี NANO ZINC OXIDE ที่ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียถึง 99.99%
- ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
- ลดกลิ่นอันไม่พึ่งประสงค์
- กันแสง UV ได้มากกว่าปกติ 25%
- ซักล้างได้ตลอดอายุการใช้งาน มากกว่า 150 ครั้ง
- ป้องกันฝุ่นได้ดีเยี่ยม
- หายใจสะดวก ไม่อึดอัด ไม่ระคายผิวหน้า

ขนาดสินค้า
12x20 เซนติเมตร

น้ำหนักสินค้า
0.026 กิโลกรัม

สินค้าในชุดประกอบด้วย
Live Well Mask (2 Pcs/Pack) หน้ากากอนามัย  จำนวน 2 ชิ้น

วิธีใช้
1. ล้างมือให้สะอาดทกุครั้ง ก่อนสวมหน้ากาก
2. ดึงหน้ากากขอบบนให้แนบปิดจมูกและใบหน้า
3. ดึงหน้ากากขอบล่างให้คลุมใต้คาง

ข้อควรระวัง
- เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรซักให้สะอาด และนำไปตากให้แห้ง เพื่อนำมาใช้ในครั้งต่อไป
- ไม่ควรใช้ซ้ำโดยที่ไม่ซัก เพราะอาจทำให้เชื้อโรคสะสม 
- ไม่ควรใช้หน้ากากอนามัยร่วมกับผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณหน้ากากโดยตรงในระหว่างวัน
- ไม่ควรใช้สำหรับใช้ทางการแพทย์ 
- โปรดปฏิบัติตามแนวทางการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลเพื่อลดโอกาสการได้รับสัมผัสเชื้อ