Order Process

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ TV Direct

ขั้นตอนที่ 1 การลงทะเบียนสร้างบัญชีผู้ใช้
สร้างบัญชีผู้ใช้ง่ายๆ เพียงคลิกปุ่ม ลงทะเบียน จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วคลิกปุ่ม ยืนยัน
เมื่อคุณลงทะเบียนสำเร็จ ระบบจะนำคุณเข้าสู่หน้าบัญชีผู้ใช้ ในหน้านี้คุณสามารถแก้ไขข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้า เปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน รวมถึงสามารถดูข้อมูลคำสั่งซื้อของคุณ และรายการสินค้าใน Wishlist ของคุณได้

ขั้นตอนที่ 2 การจัดการตะกร้าสินค้า
เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าโดยคลิกปุ่ม หยิบใส่ตะกร้า หรือปุ่ม QUICK SHOP แล้ว ระบบจะนำคุณเข้าสู่ตะกร้าสินค้า ซึ่งจะแสดงรายการสินค้าที่คุณสั่งซื้อ จำนวน ราคา ค่าขนส่ง และราคารวมทั้งหมด คุณสามารถจัดการตะกร้าสินค้าของคุณได้ ดังนี้
• การลบสินค้าในตะกร้า
คลิกปุ่ม ลบสินค้าออกจากตะกร้า
• การแก้ไขจำนวนสินค้า
กรอกจำนวนที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม อัพเดทตะกร้า
• การเพิ่มสินค้าในตะกร้า
คลิกปุ่ม เลือกซื้อสินค้าต่อ เพื่อกลับไปสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเติม
• การย้ายสินค้าไปยัง Wishlist
คลิกปุ่ม Move เพื่อซื้อในคราวถัดไป
• การตกลงสั่งซื้อ
เมื่อคุณจัดการตะกร้าสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่3 การจัดส่งสินค้า
จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ TV Direct 
• หากลูกค้าต้องการใบเสร็จการสั่งซื้อสินค้าในนามบริษัท สามารถระบุที่อยู่สำหรับออกใบเสร็จ โดยกรอกข้อมูลชื่อ และที่อยู่บริษัทให้ถูกต้อง จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ เพื่อไปยังขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 4 การชำระเงิน
• ชำระค่าสินค้าปลายทาง เมื่อสั่งสินค้าเรียบร้อย แล้วเลือกชำระเงินปลายทาง เมื่อสินค้าไปส่ง ก็จะเก็บเงินปลายทาง เพื่อความสะดวกสบาย
• ชำระผ่านบัตรเครดิตด้วยระบบ Payment Gateway ของธนาคารกสิกรไทย
เมื่อเลือกวิธีการชำระเงินและชำระเงินเสร็จแล้วให้คลิกปุ่ม ดำเนินการต่อ เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป

ขั้นตอนที่ 5 สรุปรายละเอียดของคำสั่งซื้อ
• ขั้นตอนสุดท้าย กรุณาตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งซื้อของคุณอีกครั้งว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
• กรณีต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกปุ่ม กลับ เพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลของคุณ
• กรณีที่รายละคำสั่งซื้อของคุณถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม สั่งซื้อ เพื่อยืนยันการทำรายการ

 

 

1