Sunday เปย์กระจาย

เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

1. ช้อปสินค้าผ่าน Application TV Direct ครบ 1,500 บาท ใช้โค้ด "SUNDAY" ลด 200 บาท
2. การจ่ายชำระเงินแบบผ่อนไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้ได้
3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
4. เฉพาะวันที่ 19 กรกฎาคม 2563 เท่านั้น
5. เฉพาะการสั่งซื้อผ่าน Application TV Direct เท่านั้น
6. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02-666-0122 จันทร์-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.

 

 

Download Now

 

 

 

1