ส่วนลดค่าใช้จ่าย

  • https://www.tvdirect.tv/media/voucher/images/scb-20200324-coupon-scb-01.jpg
    ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ช้อปครบ 2,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 8% ลดสูงสุด 2,000 บาท
  • https://www.tvdirect.tv/media/voucher/images/coupon-kcc-mar-2020-tv-direct-dtac.jpg
    ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช้อปครบ 2,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 8% ลดสูงสุด 2,000 บาท