ส่วนลดค่าใช้จ่าย

  • https://www.tvdirect.tv/media/voucher/images/tbank-20191010-coupon-dtac.jpg
    ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารธนชาติ ช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 8% ลดสูงสุด 1,000 บาท
  • https://www.tvdirect.tv/media/voucher/images/kcc-dec2019-coupon-1.jpg
    ชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา ช้อปครบ 2,000 บาท ขึ้นไป รับส่วนลด 8% ลดสูงสุด 2,000 บาท